Нови членове на ЕК

Европейският парламент след проведените на 15 юли 2014 г. избори одобри четирима кандидати за ЕК. Те ще застанат на местата на комисарите, които не са вече евродепутати. Официално постовете им ще бъдат заети през октомври тази година, когато мандатите на предходните в Европейска комисия, изтече.

За да стане това ЕП, одобри „анблок“ за членове на ЕК и по време на гласуването с положителен глас „за“ бяха дадени 421, „против“ бяха гласовете на 170 депутати и във въздържание 32. Според Правилника на ЕП за дейност, номинирани членове на ЕК са изслушани в самите им области за компетентност и това е един от начините да покажат най-пълно възгледите си.

Сред кандидатите в ЕК са:

Юрки Катайнен, които ще замества Оли Рен. Неговите функции ще са свързани с икономически и парични въпроси.

Фердинандо Нели Ферочи ще замести Антонио Таяни и ще се занимава с промишленост и предприемачество.

Мартин Райшертс като последовател на Вивиан Рединг. Той ще поеме ролята на правосъдие, гражданство и всички въпроси свързани с основни права.

Яцек Доминик ще е новият заместник на Януш Левандовски. Той ще отговаря за бюджет и финансово планиране.

Какви ще са следващите действия – очаква се в най-скоро време ЕС да избере своите 4-ма кандидати за членове на ЕК.

Процедурата по смяната на комисарите до края на мандата е сходна със смяната на комисаря. Единствено, по което се различават са изслушванията, които в голяма степен са по-кратки, а това е предпоставка за по-бързо избиране. Така се планува ЕС да вземе своите решения дори в рамките на същия ден, в които протича и самото гласуване.