Архив на: zwonulladm

Нови членове на ЕК

Европейският парламент след проведените на 15 юли 2014 г. избори одобри четирима кандидати за ЕК. Те ще застанат на местата на комисарите, които не са вече евродепутати. Официално постовете им ще бъдат заети през октомври тази година, когато мандатите на предходните в Европейска комисия, изтече.

За да стане това ЕП, одобри „анблок“ за членове на ЕК и по време на гласуването с положителен глас „за“ бяха дадени 421, „против“ бяха гласовете на 170 депутати и във въздържание 32. Според Правилника на ЕП за дейност, номинирани членове на ЕК са изслушани в самите им области за компетентност и това е един от начините да покажат най-пълно възгледите си.

Има още

Новият председател на ЕК

След проведеното на 15 юли пленарно заседание ЕП, беше избран новият Председател на ЕК. Жан-Клод Юнкер е демократично избран първи председател от 2014 г.

Изборите протекоха с гласуване в Парламента, а на тях Юнкер спечели гласовете на 422 депутати от ЕП, въпреки сигурните 376 гласа, който можеха да му осигурят поста от общо 751. Предстоящото встъпване в пост на новия Председател в ЕК се очаква да влезе в сила на 5 ноември 2014 г.

За първи път Европейският парламент на ЕС, избра председател на ЕК, вместо досегашната практика единствено да одобрява. Всичко това е съобразено с изискванията и правилата установени от Договора на Лисабон от 2009 г.

Има още